Processant...
Alerta
Error
Ajuda
Informació
Avís
Error

Instruccions

- Esta aplicació permet generar el formulari de sol·licitud d'ajuda, i annexar la documentació administrativa i tècnica requerida referent a la convocatòria d'ajuda seleccionada.

- Les dades emplenades en el formulari no es guarden d'una sessió a una altra, assegureu-vos de disposar tots els documents necessaris abans de començar a introduir les dades en l'aplicació.

- Els formularis generats per aquesta aplicació no tindran cap validesa si no es presenten posteriorment a la seu electrònica de la Generalitat mitjançant el tràmit corresponent.

- Podeu descarregar els models/plantilles (Memòria, Pressupost, Declaració altres ajuts, ...) de cada convocatòria als següents enllaços.

- Recomanem seguir les instruccions del "Manual de Sol·licitud Convocatòria 2019". En cas de necessitar ajuda/suport per a aquesta aplicació contacte amb l'adreça de correu info.avi@gva.es

Dades de persona física que emplena el formulari